Biura maklerskie

Financial Markets Center Management Sp. z o.o.


Płatowcowa 50
02-635 Warszawa
Za pośrednictwem FMCM mogą Państwo otworzyć konto na platformie walutowej i uzyskać dostęp do globalnego rynku walutowego. Rolą FMCM jest zapewnienie Państwu niezbędnej pomocy w zakresie efektywnej realizacji transakcji walutowych jak i długoterminowego, strategicznego zarządzania ryzykiem kursowym. FMCM jest podmiotem nadzorowanym przez KNF.

fmcm, waluty, transakcje, brokerzy, depozyty, raporty okresowe

Europartner


Luboszycka 36
45-020 Opole
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z sektora finansowego. Działając od 1999 roku zdobyliśmy sobie uznanie na rynku profesjonalnego doradztwa finansowo-ubezpieczeniowego. Osiągnęliśmy to, z jednej strony, poprzez staranny dobór partnerów handlowych z sektora finansowego, a z drugiej strony, poprzez kierowanie się w naszej pracy fachowością, rzetelnością, sumiennością oraz spełniając surowe kryteria etyczne. Firma zawiera trwałe formy współpracy ze wszystkimi osobami pragnącymi zdobyć i wykonywać atrakcyjny zawód doradcy finansowo-ubezpieczeniowego. Dbałość o swoich współpracowników, powoduje że z każdym dniem umacnia się pozycja naszej firmy na rynku a współpracownicy zyskują bezpieczeństwo swojego zawodu, mają zagwarantowane terminowe rozliczenia finansowe, wiele dodatkowych środków motywacji oraz indywidualny system wynagradzania. Ponadto organizujemy w ramach firmy szereg szkoleń, seminariów dotyczących sposobów zatrudniania nowych współpracowników, metod ich prowadzenia i umiejętności motywowania. Strategia firmy opiera się na współpracy i dotyczy merytorycznej pomocy w rozwijaniu indywidualnych sieci sprzedaży otaczaniu opieką poszczególnych struktur oraz integracji środowiskowej i konsolidacji wszystkich jej współpracowników. Dnia 10 czerwca 1999 roku firma Europartner Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejesterze Sądowym pod nr 50132. W sierpniu 2003 roku firma otrzymała honorowy tytuł Partnera Strategicznego Generali.

europartner, ep, doradztwo, finansowe, finanase, fundusze, ofe, ike, indywidualne, konta, emerytalne, ubezpieczenia, majątkowe, na, życie

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.


Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Dlaczego warto otworzyć rachunek w Domu Maklerskim X-Trade Brokers? - jedno biuro maklerskie i dostęp do wszystkich rynków finansowych w jednym miejscu - one stop shop - waluty, towary, akcje, kontrakty, opcje giełdowe - Sidoma Trader - system transakcyjny działający w środowisku Java - dostęp z każdego komputera do rachunku inwestycyjnego - System transakcyjny XTB-Trader jest jedną z pierwszych polskojęzycznych aplikacji służących do handlu na rynku walutowym FOREX, powstałą we współpracy z jedną z renomowanych firm specjalizujących się we wdrażaniu elektronicznych systemów handlu. - Szczególną zaletą systemu jest bezpośredni dostęp do rynku. Pozwala to na śledzenie kursów walutowych on-line bez potrzeby zakupu drogich serwisów informacyjnych (Reuters, Bloomberg) oraz na zawieranie transakcji w bardzo prosty i szybki sposób. Rozwiązanie to pozwala unikać strat, które mogą powstawać w związku z oczekiwaniem na połączenie telefoniczne z Dealerem w banku. - X-Trade Brokers oferuje 24 godzinny handel przez 5 dni w tygodniu. - 24 godziny na dobę można zawierać transakcje telefonicznie poprzez Dealing room X-Trade Brokers . Jest to szczególnie istotne w przypadkach awarii systemu elektronicznego handlu lub braku dostępu do sieci przez Klienta. - Użytkownik XTB-Trader posiada także dostęp do rozbudowanych narzędzi do analizy technicznej. Wykresy w systemie są uaktualniane na bieżąco. - Kolejną bardzo ważną zaletą aplikacji jest cena jej użytkowania. Oferując Państwu możliwość zawierania transakcji poprzez system XTB-Trader 4.0 zdecydowaliśmy się nie pobierać prowizji za otwarcie/zamknięcie pozycji. W przypadku zawierania transakcji walutowych w bankach klient standardowo płaci prowizję, której wielkość jest uzależniona od kilku parametrów jednakże dealer bankowy nie może sobie pozwolić na całkowitą rezygnację z prowizji. - W celu uatrakcyjnienia naszej oferty zastosowaliśmy także minimalne spready (różnica między ceną kupna i sprzedaży), która także jest kosztem dla graczy. W chwili obecnej posiadamy jedne z najwęższych spreadów w Polsce, dzięki czemu mają Państwo możliwość osiągnięcia zysków nawet w przypadku niewielkich zmian cen na rynku. - XTB-Trader 4.0 pozwala na zawieranie dowolnej liczby transakcji w ciągu dnia. Jest to bardzo ważny element dla graczy tzw. intra-day traders, którzy zawierają wiele transakcji w ciągu dnia. Ze względu na brak prowizji od otwarcia/zamknięcia pozycji jest to tym bardziej przyjazne narzędzie dla tego typu Graczy. - Zawierając transakcje w bankach klient posiada zazwyczaj dzwignię około 1:10 – 1:30, natomiast w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. dzięki depozytowi wynoszącemu 1% wartości kontraktu, dzwignia wynosi 1:100. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość otwierania znacznie większej liczby kontraktów przy mniejszym zaangażowaniu kapitału. - W aplikacji do handlu Klient po otwarciu pozycji może na bieżąco śledzić wartość portfela i w dowolnym momencie zamknąć pozycje. Dzięki bankowości internetowej składając dyspozycję wypłaty środków z rachunku, X-Trade Brokers jest w stanie dokonać wypłaty niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji. - Aplikacja XTB-Trader 4.0 posiada kilka typów zleceń, które ułatwiają handel i pozwalają na stosowanie różnorodnych strategii. Wszystkie typy zleceń są dozwolone dla kontraktów opiewających na 0.1 lotu (10.000 jednostek waluty bazowej). - System XTB-Trader 4.0 posiada możliwość hedgingu. Polega to na możliwości bezprowizyjnego zabezpieczania otwartych pozycji. - Minimalna wartość transakcji wynosi 10.000 jednostek w przeciwieństwie do innych platform, gdzie jest wart zazwyczaj 100.000 jednostek waluty bazowej. - Jeżeli wartość portfela osiągnie 50% wartości depozytu początkowego na wszystkich otwartych pozycjach, wysyłane jest wezwanie do dopłaty. Najbardziej stratne pozycje są automatycznie zamykane w przypadku gdy wartość portfela spadnie do 30% wartości depozytu początkowego. Tego typu rozwiązanie pozwala na zachowanie dodatniego stanu rachunku w przypadku niekorzystnych zmian cen na rynku. - Jedną z najciekawszych opcji programu XTB-Trader 4.0 jest możliwość trzymania otwartej pozycji przez 12 miesięcy. Jest to korzystne dla graczy, którzy nastawiają się na handel długoterminowy oraz dla przedsiębiorstw stosujących hedging. -Aplikacja zawiera opcje generowania różnego rodzaju raportów okresowych. - Depozyty są przechowywane w polskim banku bez konieczności wysyłania pieniędzy za granicę jak to ma miejsce w przypadku innych brokerów działających na polskim rynku. - Rozliczenia prowadzone są w PLN. - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oświadcza, że poza spreadem nie ma żadnych dodatkowych kosztów zawierania transakcji, ani innych ukrytych prowizji.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., transakcje, brokerzy, depozyty, raporty okresowe

Wrocławski Dom Maklerskie S.A.


Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
Wrocławski Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej (nr zezwolenia: PW-DDM-M-4020-68-1/KNF78/2006). Jesteśmy obecnie jedynym domem maklerskim z centralą we Wrocławiu. Od 30 sierpnia 2007 r. nasze akcje notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect. Specjalizujemy się w: - kompleksowej obsłudze pierwszych ofert publicznych akcji (IPO), ofert prywatnych (Private Placement) i wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek regulowany i rynek NewConnect), - inwestycjach na rynku niepublicznym (private equity), - tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W skład naszego doświadczonego i dynamicznego zespołu wchodzą: - licencjonowani doradcy inwestycyjni, - maklerzy papierów wartościowych, - osoby z międzynarodową licencją Chartered Financial Analyst (CFA), - osoby z międzynarodową licencją Professional Risk Manager (PRM).

Wrocławski Dom Maklerski S.A, NewConnect, Wrocław, Giełda Papierów Wartościowych, Oferty publiczne, oferty prywatne, spółki, private equity, fundusze inwestycyjne

Secus Asset Management SA


Paderweskiego 32c
40-282 Katowice
Dom Maklerski Secus Asset Management SA. Jesteśmy domem maklerskim, który dostarcza innowacyjnych produktów inwestycyjnych. Zarządza pierwszym w Polsce funduszem Private Equity Secus I FIZ i funduszem zalążkowym. Nasz dom maklerski świadczy również usługi na rzecz firmom poszukujących kapitału (IPO, pre-IPO, NewConnect)

secus, dom maklerski, dom maklerski secus, secus I FIZ, asset management, fundusze inwestycyjne, zarządzanie aktywami, inwestycje alternatywne, fundusze inwestycyjne, fundusze alternatywne, fundusz zalążkowy, aktywa niepubliczne, spółki niepubliczne

Dom Maklerski POLONIA NET SA


Lubicz 3/215
31-034 Kraków
Dom Maklerski POLONIA NET SA jest jednym z pierwszych, nie bankowych przedsiębiorstw maklerskich, od ponad czternastu lat działającym na polskim rynku kapitałowym. Spółka prowadzi działalność maklerską pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego i w oparciu o jej zezwolenie z dnia 27 grudnia 1993 roku. Z dniem 1 grudnia 2008 roku Dom Maklerski POLONIA NET SA rozpoczął samodzielną działalność brokerską w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi na rachunek Klienta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz wszystkimi instrumentami finansowymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Klienci, po podpisaniu umów o świadczenie usług maklerskich i brokerskich z Domem Maklerskim POLONIA NET SA, będą mogli składać zlecenia na GPW i NewConnect, które będą wykonywane przez DM POLONIA NET SA bezpośrednio na ww. rynkach. Z kolei Klienci posiadający rachunki papierów wartościowych w ING Securities SA mogą składać zlecenia na dotychczasowych zasadach i warunkach w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego POLONIA NET SA do końca stycznia 2009 roku. Działalność Domu Maklerskiego POLONIA NET SA cechuje duża elastyczność oraz indywidualne traktowanie każdego klienta, co umożliwia realizację, zarówno niewielkich jak i dużych, skomplikowanych projektów. Gwarantuje to zespół pracowników, który tworzą młodzi, dynamiczni i zorientowani na sukces specjaliści z zakresu finansów, prawa i zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu DM POLONIA NET SA jest w stanie sprostać skomplikowanym zadaniom w ramach szeroko pojętego rynku kapitałowego. Dom Maklerski POLONIA NET SA jest członkiem Izby Domów Maklerskich i jego działalność podlega zasadom Kodeksu Dobrych Praktyk Domów Maklerskich.

Dom Maklerski POLONIA NET SA, makler, broker, rechunki papierów wartościowych

Dom Maklerski Penetrator SA


Rynek Główny 6
31-042 Kraków
Dom Maklerski PENETRATOR SA - to założony w 1987 roku - najstarszy i największy niebankowy dom maklerski w Polsce - współtwórca polskiego rynku kapitałowego - akcjonariusz i bezpośredni uczestnik GPW i KDPW. Świadczymy usługi dla ponad 120 tysięcy klientów w całej Polsce. Udział Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w tym segmencie rynku przekracza 10%. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym; jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy działalność brokerskš na GPW; naszym udziałem była pierwsza giełdowa transakcja na kontraktach terminowych. Dom Maklerski PENETRATOR SA Jest częścią Grupy Kapitałowej PENETRATOR. Dzięki strategicznemu aliansowi z firmą TRIGON tworzymy największą w tej części Europy, niezależną organizację finansową świadczącą usługi w zakresie szeroko pojętej bankowości inwestycyjnej. Posiadamy sieć 8 oddziałów: w Bielsku Białej, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie. Prowadzimy własny Portal Brokerski www.DoAkcji.pl w ramach którego świadczymy usługi dla Klientów za pośrednictwem internetu Specjalizujemy się w: usługach maklerskich, doradztwie w zakresie corporate finance oraz zarzšdzaniu aktywami Klientów

Dom Maklerski PENETRATOR SA, GPW, KDPW, bankowosc inwestycyjna, usługi maklerskie, doradztwo, corporate finance, zarządzanie aktywami

KBC Securities


Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
KBC Securities Oddział w Polsce to część międzynarodowego banku inwestycyjnego KBC Securities. Zapewniamy inwestorom kompleksowe i dostosowane do ich potrzeb, strategiczne i transakcyjne doradztwo finansowe oraz wsparcie analityczne, jak również bieżącą obsługę w zakresie dokonywanych przez nich transakcji na publicznym i prywatnym rynku kapitałowym. Tworzymy unikalne rozwiązania dla klientów w oparciu o trzy komplementarne działy: - Dom Maklerski - świadczy usługi na rzecz inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie pośrednictwa w obrocie maklerskimi instrumentami finansowymi poprzez własną ogólnokrajową sieć 17 Punktów Obsługi Klienta. Dajemy również możliwość otwarcia rachunku inwestycyjnego w sieci ponad 300 placówek Kredyt Banku - Corporate Finance - finansowe doradztwo strategiczne i transakcyjne przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, strukturyzacji i organizacji finansowania, ofertach publicznych spółek i wykupach menedżerskich - Dział Analiz - wspomaganie podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczanie analiz, rekomendacji i bieżących komentarzy na temat spółek giełdowych Posiadamy doświadczony i kreatywny zespół. Zapewniamy wysokiej jakości usługi, spełniajace najwyższe międzynarodowe standardy. Posiadamy nowoczesną infrastukturę oraz internetową platformę transakcyjną, którą staramy się stale rozszerzać.

KBC Securities, bank inwestycyjny, dom maklerski, inwestor indywidualny, obsługa klienta, rachunek inwestycyjny, corporate finance, doradztwo startegiczne, fuzje, przejecia przedsiebiorst, strukturyzacja, analiza, spółki giełdowe

Dom Maklerski IDMSA


Mały Rynek 7
31-041 Kraków
DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 15 lat. Początkowo broker działał jako Krakowski Dom Maklerski S.A., a od 2001 r. jako Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2006 r. spółka przyjęła nazwę Dom Maklerski IDMSA. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln złotych i zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ciągu ostatnich lat Dom Maklerski IDMSA postawił na konsekwentne prowadzenie ekspansywnej polityki rozwoju w obszarze rynku pierwotnego i usług korporacyjnych, dzięki czemu z roku na rok wzrastała nie tylko liczba nowych Klientów, ale i wartość przeprowadzonych transakcji. Poza usługami związanymi z rynkiem pierwotnym, DM IDMSA rozwija również inne obszary działalności. W 2004 r. broker wprowadził usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych (asset management), zaś od 2006 r. Dział Rynków Zagranicznych DM IDMSA oferuje dostęp do internetowej platformy transakcyjnej IDM Trader oraz usługi związane z zabezpieczeniem ryzyka kursowego dla przedsiębiorców. Punkty Obsługi Klienta DM IDMSA znajdują się w 15 miastach w Polsce. Od 2006 r. broker konsekwentnie buduje silną grupę kapitałową w obszarze usług finansowych.

DM IDMSA, broker, Dom Maklerski, Giełda Papierów Wartościowych, rynek pierwotny, usługi korporacyjne, asset managment

Dom Maklerski BZ WBK


Wolności 15
60-967 Poznań
Dom Maklerski BZ WBK jest najlepszym i jednym z największych brokerów na polskim rynku. Nasze atuty: - jedyny mobilny serwis dla inwestorów giełdowych Tylko u nas możesz inwestować w pełni mobilnie. Aby lokować pieniądze na giełdzie wystarczy Tobie nowoczesny telefon komórkowy albo palmtop. Inwestycje te możesz realizować dzięki serwisowi "Inwestor mobile", który jest "młodszym bratem" naszego internetowego serwisu transakcyjnego "Inwestor online". - DM BZ WBK najlepiej obsługuje Klientów w sieci „Gazeta Prawna” (25.02.2008) opublikowała raport, z którego wynika, że „Dom Maklerski BZ WBK ma serwis internetowy najbardziej przyjazny klientom.” - profesjonalna pomoc Klienci DM BZ WBK mogą liczyć na różnorodne darmowe materiały analityczne przydatne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Są to opracowania sporządzone przez naszych specjalistów, cieszących się zaufaniem inwestorów. - unikatowe usługi Tylko u nas możesz otrzymywać alerty cenowe, czyli SMS-y z informacjami giełdowymi. Tylko w DM BZ WBK możesz na bieżąco śledzić sytuację na giełdach amerykańskich i od razu inwestować przez Internet. - możliwość wyboru planu taryfowego Wyłącznie w DM BZ WBK możesz wybrać plan taryfowy – standardowy lub internetowy i samodzielnie zdecydować, który wariant Taryfy opłat i prowizji jest dla Ciebie korzystniejszy.

Dom Maklerski BZ WBK, broker, inwestor giełdowy, inwestor mobile, inwestor on-line, prowizja

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.


Wołoska 18
02-675 Warszawa
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. jest największym i najdłużej działającym domem maklerskim na polskim rynku kapitałowym. Oferujemy wszelkie usługi związane z pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym, począwszy od otwarcia rachunku inwestycyjnego poprzez realizację transakcji. Ten sam zakres oferty dotyczy rynku terminowego i obrotu instrumentami pochodnymi. Naszym atutem jest profesjonalizm i kompleksowość usług.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., rynek kapitałowy, papiery wartościowe, rynek wtórny, rachunek inwestycyjny, transakcje, rynek terminowy

Biuro Maklerskie Banku BGŻ


Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Oferta Biura Maklerskiego Banku BGŻ skierowana do inwestorów obejmuje: - prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, - obsługę na rynku pierwotnym, - obsługę na rynku wtórnym, - usługi doradcze, - kredyt na zakup papierów wartościowych, - obrót obligacjami Skarbu Państwa, - dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ, papiery wartościowe, rachunek pieniężny, rynek pierwotny, rynek wtórny, usługi doradcze, zakup papierów wartościowych, Skarb Państwa

Biuro Maklerskie DnB NORD


Żeromskiego 75
26-600 Radom
Biuro Maklerskie Banku DnB Nord Polska S.A. (Biuro Maklerskie) jest wydzieloną organizacyjnie oraz finansowo jednostką Banku DnB Nord Polska S.A. Biuro Maklerskie działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Biuro Maklerskie jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych oraz bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, należy do Izby Domów Maklerskich, świadczy usługi brokerskie od 1993 roku. W 2007 r. Bank DnB NORD A.S. z norwesko-niemieckimi korzeniami przejął Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., w tym działające w jego strukturze biuro maklerskie. 8 listopada 2007 r. nastąpiła fuzja pomiędzy Bankami DnB NORD Polska S.A. i BISE S.A., wskutek czego od tego dnia Biuro Maklerskie BISE S.A. działa pod nazwą Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. Biuro Maklerskie DnB Nord Polska S.A.można zaliczyć do grupy średniej wielkości przedsiębiorstw maklerskich (liczba jednostek oraz obsługiwanych Klientów). Fakt ten powoduje, że obsługiwanej grupie Klientów poświęcamy więcej czasu oraz starań, aby nasza współpraca była owocna i trwała. BM DnB Nord stawia sobie za cel stały rozwój usług, których jakość i kompleksowość dostosowana jest do potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Bank DnB NORD A.S., Giełdy Papierów Wartościowych

Biuro Maklerskie BPH S.A.


al. Pokoju 1
31-548 Kraków
Biuro Maklerskie Banku BPH świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, bezpieczeństwo i kulturę obsługi oraz rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. Szybkie i bezpieczne dokonywanie transakcji giełdowych możliwe w każdej chwili i z dowolnego miejsca, bezpośredni całodobowy dostęp do rachunków inwestycyjnych oraz informacji rynkowych to podstawowe atuty alternatywnych kanałów dystrybucji usług Biura. Unowocześnianie oferty oraz wprowadzanie nowych produktów stanowią priorytetowe zadania realizowane przez Biuro.

Biuro Maklerskie Banku BPH, kapitał, giełda, transakcja giełdowa, rachunki

Beskidzki Dom Maklerski


Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna jest jednym z nielicznych prywatnych, niebankowych pośredników na rynku usług maklerskich. Ma ugruntowaną pozycję i markę oraz solidne zaplecze kapitałowe. Przez inwestorów jest postrzegany jako podmiot elastycznie reagujący na zapotrzebowania rynku. Takie podejście najlepiej oddaje nasza misja. Realizując tak zdefiniowaną misję firmy, BDM S.A. świadczy pełen zakres usług maklerskich, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym: - usługi brokerskie (obrót giełdowy, jednostki TFI) - zarządzanie portfelami inwestycyjnymi - usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej - usługi analityczne Nasze usługi dostępne są w 15 punktach obsługi klienta, za pośrednictwem telefonu oraz sieci Internet.

Beskidzki, Dom, Maklerski, Rachunek, inwestycyjny, Akcje, Kontrakt, Terminowy, Biuro, Maklerskie, Usługi, Maklerskie, Notowania, Bankowość, Inwestycyjna

Dom Maklerski PKO BP


Puławska 15
02-515 Warszawa
Aby korzystać z możliwości pomnażania oszczędności na rynku kapitałowym niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, składającego się z rachunku papierów wartościowych na którym ewidencjonowane są wszystkie transakcje zawierane przez inwestora oraz rachunku pieniężnego, za pomocą którego realizowane są wszelkie dyspozycje pieniężne związane z obrotem papierami wartościowymi i prawami pochodnymi. Rachunek inwestycyjny otwierany jest bezpłatnie po podpisaniu Umowy o świadczenie usług brokerskich. Podpisanie Umowy z Domem Maklerskim PKO BP stwarza możliwość jednoczesnego dostępu do: - Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) która umożliwia inwestowanie w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, warranty, certyfikaty inwestycyjne - Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) akcji i obligacji - Warszawskiej Giełdzie Towarowej (WGT S.A.), na której klient inwestuje w kontrakty terminowe Szeroki wachlarz instrumentów dostępnych na rynkach kapitałowych począwszy od akcji, poprzez obligacje oraz instrumenty pochodne pozwala każdemu inwestorowi na optymalny wybór inwestycji w zależności od indywidualnego doświadczenia, horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu akceptowanego ryzyka. Obsługa Inwestorów prowadzona jest: - w Punktach Obsługi Klientów (POK) - telefonicznie - przez internet z wykorzystaniem aplikacji Supermakler Aby zapewnić jak najlepsze warunki obsługi Dom Maklerski PKO BP oferuje szereg usług dodatkowych, takich jak: - kredyt na zakup papierów wartościowych oraz krótkoterminowy udzielany na okres nie dłuższy niż 3 dni - kredyt z odroczonym terminem płatności - zlecenia do dyspozycji maklera (DDM) - transakcje pakietowe - bezpośredni dostęp do serwisów informacyjnych - indywidualną opiekę maklera

Giełdy Papierów Wartościowych, kredyt, transakcje pakietowe, Kredyty, Fundusze, Doradztwo

Dom Maklerski Amerbrokers S.A.


Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Dom Maklerski AmerBrokers SA rozpoczął działalność 2 listopada 1994 roku. Właścicielem jest DZ Bank Polska S.A., który z kolei wchodzi w skład grupy DZ Bank AG będącym drugim bankiem w Niemczech (a 25 na świecie) wg listy Fortune 500. Jest to jedna z największych europejskich grup finansowych, zarządzających aktywami o wartości ponad 430 miliardów Euro. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Od samego początku AmerBrokers pośredniczy w transakcjach jako bezpośredni uczestnik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. AmerBrokers sukcesywnie rozwija wachlarz oferowanych usług, dostosowując je do zmieniających się warunków oraz potrzeb Klientów. Istotną datą w historii biura było uruchomienie 2 listopada 1999 roku naszej strony internetowej. Był to pierwszy krok ku uruchomieniu serwisu, który jest obecnie jednym z naszych kluczowych produktów. Serwis wykorzystujący możliwości nowego systemu giełdowego WARSET, będący jednocześnie platformą transakcyjną dla wymagających Klientów, został uruchomiony 18 grudnia 2000 roku. Oferta AmerBrokers przeznaczona jest dla Klientów oczekujących usług świadczonych na wysokim poziomie a profesjonalna ich obsługa stanowi dla nas najważniejsze wyzwanie. Naszym zdaniem o jakości usług na rynku kapitałowym świadczy osobisty, oparty na zaufaniu i doświadczeniu kontakt pracowników z Klientem. Aby sprostać temu wyzwaniu stale podnosimy poziom fachowości naszych menedżerów i pracowników.

Dom Maklerski AmerBrokers SA, Papiery wartościowe, usługi, obligacje, rynek wtórny, doradztwo

STAROPOLSKI DOM MAKLERSKI S.A.


Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
Maklerska działalność finansowa , branżowy katalog firm w rze.pl

maklerska, działalność, finansowa, obsługa, rynku

Millennium Dom Maklerski S.A.


Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Millennium Dom Maklerski Klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, poszukujących możliwości lokowania nadwyżek finansowych na rynku wtórnym obsługuje Pion Sprzedaży wraz z siecią 14 Punktów Obsługi Klienta. Oferta Pionu Sprzedaży obejmuje w szczególności: - atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego, - linie kredytowe na zakup papierów wartościowych, - liczne oferty nowych emisji akcji i obligacji sprzedawanych na rynku pierwotnym. Pion Sprzedaży czuwa również nad sprawą realizacją zleceń składanych przez naszych Klientów. Usługa Pionu Zarządzania Aktywami kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych zainteresowanych efektywnym lokowaniem aktywów na rynku kapitałowym i dysponujących środkami na stworzenie samodzielnego portfela. Kolejnym obszarem aktywności Millennium Domu Maklerskiego jest doradztwo inwestycyjne. Stworzony w celu realizacji tych potrzeb Pion Doradztwa i Analiz zajmuje się udzielaniem inwestorom daleko idącej pomocy w prowadzeniu własnych inwestycji na rynku kapitałowym. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług stworzyliśmy zespół młodych, doskonale wykształconych ludzi - profesjonalistów rynku kapitałowego. W chwili obecnej Millennium Dom Maklerski zatrudnia 161 pracowników, w tym 28 licencjonowanych maklerów papierów wartościowych i 5 doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu.

dom, maklerski, inwestycyjny, millennium, milleninumdm, rynek, giełd, inwestować, inwestowanie, komentarz, poranny, kasowy, terminowy, praw, akcje

Fortis Private Investments Polska S.A.


Fredry 8
00-097 Warszawa
Fortis Private Investments Polska SA jest domem maklerskim specjalizującym się w zarządzaniu aktywami Klientów na zlecenie. Prowadzimy działalność maklerską na polskim rynku kapitałowym od 1992 r. Działamy w linii biznesowej Commercial & Private Banking międzynarodowej grupy finansowej FORTIS. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Fortis Bank Polska S.A. Fortis Private Investments Polska S.A. zarządza aktywami Klientów od 1996 roku. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez licencjonowanych doradców posiadających ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego. Stworzyliśmy zespół specjalistów, których celem jest profesjonalna analiza oraz podejmowanie jak najlepszych decyzji inwestycyjnych. Wyniki ich pracy od lat plasują nas w czołówce najefektywniejszych instytucji zajmujących się zarządzaniem aktywami klientów. Oferta Fortis Private Investments Polska S.A. obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym. Naszym Klientom oferujemy możliwość inwestowania zarówno na rynku polskim jak i za granicą. Ponadto, dzięki ścisłej współpracy z Fortis Bank Polska S.A., nasi Klienci mogą liczyć także na kompleksową ofertę w zakresie produktów oszczędnościowych oraz kredytowych. Naszym Klientom oferujemy usługę zarządzania aktywami na zlecenie (zarządzanie portfelowe) oraz inwestycje w fundusze inwestycyjne. Klientom, którzy zainteresowani są większą dywersyfikacją swoich inwestycji umożliwiamy skorzystanie z szerokiej palety produktów i usług linii Private Banking Fortis, wywodzącej się z jednego z najstarszych i najbardziej znanych banków inwestycyjnych w Europie (MeesPierson). Dzięki współpracy z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi nasi Klienci mają także dostęp do szerokiej gamy zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Każdego dnia naszym Klientom dajemy możliwość czerpania korzyści z naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Dzięki spotkaniom z doradcami inwestycyjnymi nasi Klienci otrzymują kompleksowe informacje i rekomendacje dotyczące swoich inwestycji. Stawiamy do Państwa dyspozycji kwalifikacje Fortis Private Investments Polska S.A. Nasze atuty to: - Doświadczenie - zarządzamy aktywami klientów od 1996 r. - Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców pracujących w instytucjach rynku kapitałowego od 1992 r. - Dostęp do szerokiej palety produktów i usług linii Private Banking Fortis - Możliwość skorzystania z usług dodatkowych, takich jak doradztwo finansowe - Aktywa w zarządzanie powierzyło nam już ponad 600 klientów zarówno indywidualnych jak i instytucji

Fortis Private Investments Polska S.A., dom maklerski, FPIP, zarządzanie aktywami, Fortis, inwestycje na rynku kapitałowym, zarządzanie portfelowe, inwestycje, fundusze

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.


Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa
Usługi finansowe: kompleksowe zarządzanie gospodarką pieniężną, zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, finansowe serwisy informacyjne, walutowe platformy transakcyjne, zarządzanie środkami klientów, doradztwo inwestycyjne

kontrakty, surowce, towary, analizy, analiza techniczna, instrumenty, wykresy, trendy, narzędzia analizy technicznej, wskaźniki, eur, usd, pln, gbp, chf

Biuro Maklerskie Banku BPH


Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
Biuro Maklerskie Banku BPH świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, bezpieczeństwo i kulturę obsługi oraz rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. Szybkie i bezpieczne dokonywanie transakcji giełdowych możliwe w każdej chwili i z dowolnego miejsca, bezpośredni całodobowy dostęp do rachunków inwestycyjnych oraz informacji rynkowych to podstawowe atuty alternatywnych kanałów dystrybucji usług Biura. Unowocześnianie oferty oraz wprowadzanie nowych produktów stanowią priorytetowe zadania realizowane przez Biuro.

Fundusze inwestycyjne, Certyfikaty inwestycyjne, Obligacje skarbowe, Oferty pierwotne, Oprocentowanie, Kredyty, Obsługa CeTO, Rynek NewConnect

Biuro Maklerskie Banku BGŻ


Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Biuro Maklerskie Banku BGŻ jest bankowym przedsiębiorstwem maklerskim działającym na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Naszym celem jest zapewnienie Klientom pełnego zakresu usług świadczonych na rynku kapitałowym. Oferta Biura zapewnia dostęp do rynku giełdowego i pozagiełdowego, stwarza Klientom możliwość inwestowania na rynku akcji, derywatów (finansowe kontrakty terminowe i opcje), obligacji skarbowych, funduszy inwestycyjnych, a także przewiduje współpracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji papierów wartościowych w ofercie publicznej lub na rynku niepublicznym.

bgŻ s.a., bgŻ, bank gospodarki Żywnościowej, bank gospodarki Żywnosciowej s.a., bank gospodarki zywnosciowej, bgz, bank, debet, depozyty, dom maklerski, doradztwo, home banking, inwestycje, konto, konto osobiste